Opnij 7-7-2020-45 web.jpg
001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

WORKSHOP

INTRODUCTIE
EXECUTIEVE FUNCTIES
IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK

Het versterken van Executieve Functies (EF) is cruciaal voor het succes van een scholier. Wij bieden workshops aan docenten en mentoren om alles te leren over de EF-aanpak. Wat zíjn Executieve Functies dan eigenlijk? En wat kan je ermee in een mentorgroep? 

EXECUTIEVE FUNCTIES DRAGEN BIJ AAN SCHOOLRESULTATEN

ZE BEÏNVLOEDEN JE GEDRAG EN LEREN

DE INHOUD

In 2 uur tijd wordt alles duidelijk. In de workshop leren we om niet alleen de zwakke Executieve Functies van de leerlingen te detecteren, maar ook te versterken. 

Denk hierbij aan:

 • het plannen van toetsen

 • taakgericht werken

 • het regulieren van emoties

 • het leren van fouten

Het zijn de bouwstenen voor een goed resultaat, op school, maar ook in het verdere leven.

Planagenda 20-21 web.jpg

HET DOEL

Deelnemers weten wat Executieve Functies zijn. Ze weten niet alleen hoe ze erachter komen welke zwak zijn bij hun leerlingen, maar ook hoe ze als docent of mentor hier verandering in kunnen brengen. Hiermee vergroten we samen de zelfstandigheid van de leerlingen en kunnen zij regisseur worden van hun eigen leren.

Het zijn de bouwstenen voor een goed resultaat, op school, maar ook in het verdere leven. Aansluitend op de introductieworkshop bieden wij verschillende trainingen om de stof verder te implementeren.

deel 01

workshop

 

EXECUTIEVE FUNCTIES

 • Wat zijn Executieve Functies?

 • Wat kun je ermee?

 • Hoe weet je welke functies sterk of zwak zijn?

 • Hoe kun je hier op inspelen?

deel 02

workshop

TOEPASSING IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK

 • Wat kun je met de opgedane kennis als docent of mentor?

 • Enkele casussen

 • Interventies voor zowel docent als leerling

 • Het ‘ideale’ plaatje