LEERLING EF PLANAGENDA.jpg

WORKSHOP

EFFECTIEVE
HUISWERKBEGELEIDING

Executieve Functies zijn vaardigheden die mensen nodig hebben om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen. Deze vaardigheden leren we al van jongsaf aan. Deze functies zijn aansturend en controlerend voor je hele doen en laten. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren. Die aansturing gebeurt grotendeels onbewust. Deze Executieve Functies bepalen mede (en misschien wel vooral) je succes op school.

ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT GROEIT

EEN GOEDE PLANNING GEEFT OVERZICHT EN RUST