Image by You X Ventures
001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

TRAINING

TOT EF-COÖRDINATOR

Voor de EF-coördinator bieden wij een begeleidingstraject. Samen zetten we een raamwerk op hoe er gewerkt gaat worden met EF. Denk hierbij aan het maken van mentorlessen, het opzetten van een studiewijzer en het nemen van beslissingen omtrent het werkboek 'In topvorm met EF'.

"ER STAAT BIJ OPNIJ EEN TEAM VAN BEVLOGEN BEGELEIDERS,

MET VEEL KENNIS EN ERVARING OP HET GEBIED VAN EF."

DE INHOUD

De duur van dit begeleidingstraject is afhankelijk van de vraag en behoefte van de EF-coördinator en de uiteindelijke rol van deze coördinator. 

Voor al onze trainingen geldt: bovenstaande is slechts de algemene opzet, we stemmen het programma af op de specifieke vraag vanuit de school.

We denken mee over het invullen van flexuren maar het kan ook zijn dat er een extra EF-coach wordt aangesteld om de leerlingen te coachen. Kortom, hoe gaan we het vormgeven? 

Opnij 7-7-2020-36 web.jpg

HET DOEL

Om de EF-methoden goed te laten werken, wordt er een EF-coördinator aangesteld. De coördinator bepaalt hoe er binnen de school gewerkt gaat worden met de Executieve Functies. Hij of zij wordt de expert op dit gebied en maakt keuzes over de invulling van het programma. 

Denk hierbij aan het maken van mentorlessen, het opzetten van een studiewijzer en het nemen van beslissingen omtrent het werkboek.