HET TEAM

Mijn naam is Doutzen Buursma en ik ben drie jaar geleden begonnen met Onderwijscentrum Opnij met als hoofddoel:  Jongeren motiveren het anders te doen, omdat ze het anders kunnen. Ofwel het ondersteunen en begeleiden van jongeren die op welke manier dan ook vastlopen op school.


Eigenaarschap van de jongere staat bij mij hoog in het vaandel en zo ook het vertrouwen dat het anders kan als dat de wens is. Werken vanuit vaardigheden, ofwel de executieve functies, is een belangrijk uitgangspunt hierbij. Ik geef verschillende trainingen aan zowel leerlingen als docenten en geef ambulante begeleiding aan leerlingen met uiteenlopende problemen.

Mijn naam is Björn van den Brekel en ik ben twee dagen per week werkzaam voor Opnij. Gedurende deze dagen geef ik studievaardigheidstrainingen aan kleine groepen leerlingen (de EF- training), geef ik ambulante begeleidingen aan individuele leerlingen en begeleid ik docenten.

Het werken vanuit de executieve functies vind ik geweldig. Het uitgaan van het goede van de leerlingen en werken vanuit hun intrinsieke motivatie en mogelijkheden past perfect bij mijn levensopvatting. Binnen Opnij streef ik ernaar om leerlingen handvatten te geven die ze gedurende de rest van hun leven kunnen gebruiken.

Mijn naam is Victor de Grood. Sinds dit schooljaar ben ik werkzaam voor Opnij. Na mijn studie geschiedenis besloot ik verder te leren om docent geschiedenis te worden. Het contact met de leerlingen en het zien van progressie bij de leerlingen zorgt ervoor dat het begeleiden van leerlingen erg uitdagend en inspirerend is. Sinds dit jaar kan ik mijn ervaringen vanuit de schoolklas combineren met het persoonlijk begeleiden van leerlingen bij Opnij.

Mijn naam is Judith en sinds december 2019 werk ik voor Opnij. In het onderwijs heb ik, naast het lesgeven, leerlingen begeleid op verschillende gebieden zoals sociale vaardigheden en leren leren. Mijn energie haal ik uit de momenten dat het “kwartje” valt; begrijpen hoe je een taak aanpakt of wat het effect is als je eerst diep ademhaalt en dan pas reageert. 

Ik zie het dan ook als een uitdaging om jongeren te ondersteunen in het (her)ontdekken van hun talenten en krachten. Door je te richten op wat je wél kan ontstaan er, stap voor stap, nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen. 

Ik ben Barbara Vink. Met ingang van dit schooljaar begeleid ik jongeren bij Opnij. In mijn jonge jaren heb ik onderwijskunde gestudeerd omdat ik graag wilde weten op welke manier kinderen en jongeren leren en hoe ik ze daarbij het beste kan helpen. Inmiddels heb ik ook de Pabo gedaan en sta ik alweer zeven jaar voor de klas in het basisonderwijs.

Ik zie het als een uitdaging om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het succesvol afronden van hun schoolcarrière. Dit doe ik vanuit veiligheid en vertrouwen en door goed te luisteren naar de leerling. Van daaruit zoeken we samen naar een voor deze leerling passende methode om beter te leren leren, te plannen en te organiseren.

Mijn naam is Anniek Zevenberg en ik ben sinds 2019 werkzaam voor Opnij. Tijdens mijn studie Toegepaste Psychologie ben ik erachter gekomen dat het onderwijs een richting is waar ik veel energie uit haal. Positieve psychologie in combinatie met mijn coaching- en trainingsvaardigheden hebben mij tot op heden veel opgeleverd in het onderwijs. Ik vind het belangrijk om met mijn leerlingen op een positieve en motiverende manier te werken aan hun doelen, om ervoor te zorgen dat ze zelfstandiger worden en groeien.