Pitstopplekken web.jpg

PITSTOPPLEKKEN

VOOR JONGEREN

Ondersteunend onderwijs

Vanaf dit schooljaar bieden wij naast o.a. Ambulante Begeleiding en EF-Huiswerkbegeleiding ook Pitstopplekken aan. Pitstopplekken, de naam zegt het al: zijn tijdelijke plekken voor leerlingen die om verschillende redenen (tijdelijk) niet terecht kunnen binnen het regulier onderwijs.

 

Op ons onderwijscentrum kunnen deze leerlingen van maandag t/m donderdag van 9.00 - 13.00 u niet alleen werken aan hun vakken maar ook onderwijs volgen.

WAT MAAKT EEN PITSTOPPLEK UNIEK?

  • Opnij biedt een onderwijsplek en niet alleen een plek om te werken.

  • Opnij werkt met bevoegde docenten voor de vakken: wiskunde, Nederlands en Engels. Er wordt dus lesgegeven in de drie kernvakken.

  • Voor alle andere vakken wordt er aan de hand van de studiewijzers/jaarplanners van school een weekplanning gemaakt. Hierbij geven wij vanuit Opnij waar mogelijk ondersteuning.

  • Leerlingen blijven binnen een ‘kleine’ schoolse setting.

  • Er wordt gewerkt aan de Executieve Functies - vaardigheden die van groot belang zijn op school en waar scholieren baat bij hebben bij hun vervolgstap.

WELKE LEERLING KOMT IN AANMERKING VOOR EEN PITSTOPPLEK?

De pitstopplekken zijn geschikt voor leerlingen die om welke reden dan ook (tijdelijk) thuiszitten.

Leerlingen die hier gebruik van maken moeten wel in een schoolse setting passen, we werken immers aan schoolopdrachten en aan studievaardigheden. Wij houden ons niet intensief bezig met een gedragstraining, maar door de kleinere setting kunnen leerlingen wel goed gemonitord worden. 

 

Wij hebben 20 plaatsen waarbij er minimaal 2 docenten aanwezig zijn.

DE PROCEDURE

  • Leerlingen worden via het JES overleg aangemeld.

  • Leerlingen hebben daarna een intakegesprek bij Opnij.

  • Opnij onderhoudt wekelijks contact met de stamschool en de ouders.

  • De stamschool stelt voor aanvang van het traject jaarplanners ter beschikking aan Opnij.

  • De stamschool zorgt ervoor dat de leerlingen in het bezit zijn van alle schoolboeken.