top of page
Pitstopplekken web.jpg
001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

PITSTOPPLEKKEN

VOOR JONGEREN

Ondersteunend onderwijs

Pitstopplekken zijn plekken voor leerlingen die om verschillende redenen (tijdelijk) thuiszitten (of dreigen thuis te komen zitten) en wachten tot ze terecht kunnen op een andere school. Om de tijd goed te overbruggen biedt Opnij tijdelijke onderwijs plaatsen. 

 

Op ons onderwijscentrum kunnen deze leerlingen van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 13.00 u niet alleen werken aan hun vakken maar ook onderwijs volgen.

"IK HEB DOOR OPNIJ MIJN HOOGSTE CIJFER GEHAALD, ZE GAVEN

ME DE BESTE HULP, ZONDER EEN VERGROOTGLAS OP MIJ."

WAT MAAKT EEN PITSTOPPLEK UNIEK?

 • Opnij biedt een onderwijsplek en niet alleen een plek om te werken.

 • Opnij werkt met bevoegde docenten voor de vakken: wiskunde, Nederlands en Engels. Er wordt dus lesgegeven in de drie kernvakken.

 • Voor alle andere vakken wordt er aan de hand van de studiewijzers/jaarplanners van school een weekplanning gemaakt. Hierbij geven wij vanuit Opnij waar mogelijk ondersteuning.

 • Leerlingen blijven binnen een ‘kleine’ schoolse setting.

 • Er wordt gewerkt aan de Executieve Functies - vaardigheden die van groot belang zijn op school en waar scholieren baat bij hebben bij hun vervolgstap.

WELKE LEERLING KOMT IN AANMERKING VOOR EEN PITSTOPPLEK?

De pitstopplekken zijn geschikt voor leerlingen die om welke reden dan ook (tijdelijk) thuiszitten en wachten tot ze terecht kunnen op een andere school.
 

Leerlingen die hier gebruik van maken moeten wel in een schoolse setting passen, we werken immers aan schoolopdrachten en aan studievaardigheden. Wij houden ons niet intensief bezig met een gedragstraining, maar door de kleinere setting kunnen leerlingen wel goed gemonitord worden. 

 

Wij hebben 20 plaatsen waarbij er minimaal 2 docenten aanwezig zijn.

DE PROCEDURE

 • Leerlingen worden via het JES-overleg aangemeld.

 • Leerlingen hebben daarna een intakegesprek bij Opnij.

 • Opnij onderhoudt wekelijks contact met de stamschool en de ouders.

 • De stamschool stelt voor aanvang van het traject jaarplanners beschikbaar voor Opnij.

 • De stamschool zorgt ervoor dat de leerlingen in het bezit zijn van alle schoolboeken.

VOORBEELDEN VAN HUIDIGE PITSTOPPLEKKEN

 1. Een leerling van 4 mavo kan niet meer terecht op zijn eigen school, hij maakt nu hier zijn examenjaar af.​
   

 2. Een leerling heeft een verwijzing voor speciaal onderwijs, maar daar is nog geen plek, nu komt ze hier als tijdelijke onderwijsvoorziening.
   

 3. Een leerling zit al maanden thuis, nu komt hij hier om zo weer te wennen aan een schoolse setting, zodat de overgang naar een nieuwe andere school soepel verloopt.

"IK GA NU NAAR EEN NIEUWE SCHOOL EN HOOP GEWOON

DAT IK ER EEN FIJNE HERINNERING AAN OVERHOUD."

bottom of page