Ons team

Doutzen Buursma

Mijn naam is Doutzen Buursma en ben drie jaar geleden begonnen met onderwijscentrum Opnij met als hoofddoel:  Jongeren motiveren het anders te doen, omdat ze het anders kunnen. Ofwel het ondersteunen en begeleiden van jongeren die op welke manier dan ook vastlopen op school.

Eigenaarschap van de jongere staat bij mij hoog in het vaandel en zo ook het vertrouwen dat het anders kan als dat de wens is. Werken vanuit vaardigheden, ofwel de executieve functies, is een belangrijk uitgangspunt hierbij. Ik geef verschillende trainingen aan zowel leerlingen als docenten en geef ambulante begeleiding aan leerlingen met uiteenlopende problemen.

Bjorn van den Brekel

Mijn naam is Björn van den Brekel en ik ben twee dagen per week werkzaam voor Opnij. Gedurende deze dagen geef ik studievaardigheidstrainingen aan kleine groepen leerlingen (de EF- training), geef ik ambulante begeleidingen aan individuele leerlingen en begeleid ik docenten.

Het werken vanuit de executieve functies vind ik geweldig. Het uitgaan van het goede van de leerlingen en werken vanuit hun intrinsieke motivatie en mogelijkheden past perfect bij mijn levensopvatting. Binnen Opnij streef ik ernaar om leerlingen handvatten te geven die ze gedurende de rest van hun leven kunnen gebruiken.

Eva Hendriks

Mijn naam is Eva en ik werk sinds november 2017 voor Opnij. Ik begeleid veel leerlingen met een autismespectrumstoornis op het gebied van plannen en organiseren, leren leren, maar ook bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook geef ik vanuit Opnij een training voor jongeren met autisme; ‘Omgaan met ASS op school’.

Mijn aanpak typeert zich enerzijds door een grote betrokkenheid bij de jongeren en anderzijds door hen stapsgewijs en in hun eigen tempo verantwoording te geven voor hun eigen leerproces. Dit doe ik door te kijken naar wat de jongere al wél kan en hierop voort te bouwen.

Barbara Vink

Ik ben Barbara Vink. Met ingang van dit schooljaar begeleid ik jongeren bij Opnij. In mijn jonge jaren heb ik onderwijskunde gestudeerd omdat ik graag wilde weten op welke manier kinderen en jongeren leren en hoe ik ze daarbij het beste kan helpen. Inmiddels heb ik ook de Pabo gedaan en sta ik alweer zeven jaar voor de klas in het basisonderwijs.

Ik zie het als een uitdaging om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het succesvol afronden van hun schoolcarrière. Dit doe ik vanuit veiligheid en vertrouwen en door goed te luisteren naar de leerling. Van daaruit zoeken we samen naar een voor deze leerling passende methode om beter te leren leren, te plannen en te organiseren.

Anniek Zevenberg

Mijn naam is Anniek Zevenberg en ik ben sinds 2019 werkzaam voor Opnij. Tijdens mijn studie Toegepaste Psychologie ben ik erachter gekomen dat het onderwijs een richting is waar ik veel energie uit haal. Positieve psychologie in combinatie met mijn coaching- en trainingsvaardigheden hebben mij tot op heden veel opgeleverd in het onderwijs. Ik vind het belangrijk om met mijn leerlingen op een positieve en motiverende manier te werken aan hun doelen, om ervoor te zorgen dat ze zelfstandiger worden en groeien.