top of page
Opnij 7-7-2020-42 WEB.jpg
001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

OPNIJTRAINING

PREBOUND

In het kader van passend onderwijs wil je als school dat leerlingen zich binnen een vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen, want daar ligt de sleutel tot succes. De Opnijtraining ook wel Preboundtraining genaamd, het woord zegt het al, voorkomt dat leerlingen vanwege hun gedrag bij een rebound terechtkomen.

IK HEB HET NOG NOOIT GEDAAN,

DUS IK DENK DAT IK HET WEL KAN.

DE AANPAK

Met alle betrokkenen wordt bepaald wat het probleem van de leerling exact is. Met de leerling worden vervolgens doelen gesteld die hij/zij wil behalen na het volgen van de training. Deze doelen vormen tevens het uitgangspunt van het plan van aanpak.
 

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van de Equiptraining. Deze training gaat ervan uit dat denkfouten bepaalde gedachtes of overtuigingen zijn waardoor een leerling in de problemen kan komen. 
 

Tijdens de bijeenkomsten krijgt de leerling in groepsverband handvatten aangereikt om het gedrag te veranderen.

Opnij 7-7-2020-36 web.jpg

HET DOEL

Het doel van de Opnijtraining is om de leerlingen handvatten te geven het ongewenste gedrag om te zetten in gewenst gedrag en zo de leerling binnen de school te houden. Dit is beter voor zowel de leerling als de school.

De Opnijtraining is bedoeld voor leerlingen die: 
 

  • Moeite hebben met autoriteit

  • Zich niet aan regels kunnen houden  

  • Geen kritiek kunnen accepteren  

  • Weinig motivatie hebben  

  • Weinig inzicht in eigen gedrag  

  • Spijbelen  

  • Het probleem niet (h)erkennen  

  • Pesten of zelf gepest worden  

  • Meeloopgedrag vertonen

DE WERKWIJZE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

TRAINING

STAP 4

EVALUATIE

STAP 1

AANMELDEN

De Opnijtraining omvat 10 bijeenkomsten in 5 weken.
Aanmelden kan via dit formulier.

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

TRAINING

STAP 4

EVALUATIE

Daarna wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake wordt er met alle betrokkenen bepaald wat het probleem van de leerling exact is. Met de leerling worden vervolgens doelen gesteld die hij/zij wil behalen na het volgen van de training. Deze doelen vormen tevens het uitgangspunt van het plan van aanpak.

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van de Equiptraining. Deze training gaat ervan uit dat denkfouten bepaalde gedachtes of overtuigingen zijn waardoor een leerling in de problemen kan komen. Door in groepsverband dezelfde woorden te gebruiken wordt het makkelijker om er over te praten.

Tijdens de bijeenkomsten krijgt de leerling in groepsverband handvatten aangereikt om het gedrag te veranderen. Daarnaast wordt er aan een persoonlijk plan van aanpak gewerkt en wordt tijdens trainingen stilgestaan bij de ontwikkelingen die hij/zij zelf bijhoudt in een logboek. 

Na de tien trainingen vindt er enkele weken later twee terugkombijeenkomsten plaats. Waarna er een officiële afsluiting plaatsvindt d.m.v. een presentatie. Deze presentatie wordt zowel door de leerling als de trainer gegeven. Hierbij zullen ook de andere betrokkenen aanwezig zijn, zoals ouders en mentoren. Na de presentatie wordt er met elkaar bepaald of de training kan worden afgesloten, er nog verlenging nodig is of dat er een ander traject noodzakelijk is.

bottom of page