Image by NeONBRAND
001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

MENTORTRAINING

EF IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK

Deze training is speciaal gericht op mentoren / docenten die we begeleiden bij het creëren van een eigen visie op Executieve Functies (EF) in het onderwijs en hoe dit ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.

"DE TRAINING WAS DUIDELIJK EN PRAKTISCH,

HET SLUIT GOED AAN IN HET WERKVELD."

DE INHOUD

De mentortraining bestaat uit drie bijeenkomsten van achtereenvolgens 120 - 90 - 90 min.
 

De impact van Executieve Functies wordt behandeld. We kijken we naar onderzoeksresultaten en praktijkervaringen.
 

Deelnemers krijgen handvatten hoe de verschillende EF-producten 
geïmplementeerd kunnen worden binnen de mentorlessen of dat er een eigen mentormethode kan worden gerealiseerd op basis van de verschillende EF. 

Planagenda 20-21 web.jpg

HET DOEL

Deelnemers weten wat de impact van Executieve Functies is. Ze weten niet alleen hoe ze erachter komen welke zwak zijn bij hun leerlingen, maar ook hoe ze als mentor of docent hier verandering in kunnen brengen. Hiermee vergroten we samen de zelfstandigheid van de leerlingen en kunnen zij regisseur worden van hun eigen leren.

Opdat de leerling succesvoller wordt op school en in het leven!

bijeenkomst 01

TRAINING

verdieping

EXECUTIEVE FUNCTIES

 • Korte terugblik EF

 • Je eigen sterke en zwakke EF (vragenlijst voor volwassenen invullen)

 • Aan de slag met de vragenlijsten

 • Introductielessen EF voor leerlingen

bijeenkomst 02

TRAINING

DE

IMPLEMENTATIE

 • Terugblik introductielessen EF en invullen vragenlijsten/cirkeldiagram 

 • Uitleg van de vervolgstappen:

 • Les voor de leerlingen gebruik EF-Planagenda

 • Hoe geef je dit vorm binnen je mentorles?

 • Eventueel aan de slag met het werkboek voor leerlingen gekoppeld aan de verschillende EF inclusief voorbeeldles

 • Aan de slag met de handleiding voor docenten

bijeenkomst 03

TRAINING

DE

INTERVISIE

 • Terugblikken op de vorige bijeenkomsten

 • Bespreken van het “ídeale” plaatje voor de school

 • Bespreken hoe we EF gaan implementeren binnen onze school?

 • Wat is daarvoor nodig?

 • Hoe gaan we dat vormgeven?

 • Wie doet wat?