Opnij 7-7-2020-21 web.jpg

EF

HUISWERKBEGELEIDING

Huiswerkbegeleiding?

Ja, maar dan anders. Beter!
 

Veel huiswerkbegeleiding gaat nog te vaak over huiswerk. Zonde! Want als je niet weet hoé je moet leren, dan blijf je vastlopen. Daarom werken wij met EF Huiswerkbegeleiding aan je vaardigheden.

De vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn op school. We helpen met huiswerk, plannen en het verbeteren van zwakkere executieve functies.
 

Via onze speciaal ontwikkelde EF-planagenda en ons EF-werkboek leren wij je goed te leren.

"IK BEN HEEL BLIJ MET HOE OPNIJ ONZE LEERLINGEN BEGELEID,

ER IS DAARBIJ ECHTE SAMENWERKING TUSSEN ALLE PARTIJEN."

DE WERKWIJZE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

BEGELEIDING

STAP 4

EVALUATIE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

Daarna wordt de jongere uitgenodigd voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek bepalen we met alle betrokkenen wat precies het probleem is. Vervolgens stellen we doelen op waar we aan willen werken tijdens de begeleiding. Deze doelen vormen ook het uitgangspunt van het plan van aanpak (hiervoor gebruiken we onder andere de uitkomsten van de vragenlijst over de executieve functies).

STAP 3

BEGELEIDING

Hierna start de EF-Huiswerkbegeleiding. Hierin begeleiden we de jongere met het huiswerk en gaan we aan de slag met de opgestelde doelen.

STAP 4

EVALUATIE

Er vindt tijdens de begeleiding altijd een evaluatie plaats.
Ook houden we iedere week de ouders op de hoogte van wat er gedaan is.

OP MAAT

Dit traject is geheel persoonlijk. Op maat betekent in dit geval ook echt op maat! We onderzoeken samen met de jongeren wat de sterke executieve functies zijn en aan welke functies er nog gewerkt moet worden. Zodoende ontstaat er een persoonlijk plan van aanpak met persoonlijke doelen.

Op maat dus.