VOOR JONGEREN

Ik heb het nog nooit gedaan

dus ik denk dat ik het wel kan

 

AMBULANTE BEGELEIDING & COACHING

Dat jongeren vastlopen in het onderwijs kan verschillende oorzaken hebben. Opnij biedt ambulante begeleiding aan deze jongeren, waarbij zij eigenaar blijven van hun ontwikkeling en zelf doelen stellen waar zij aan willen werken tijdens de begeleiding. 

Omdat zij zelf de regie hebben over hun ontwikkeling zijn we ervan overtuigd dat dit plan zal slagen.

We werken hierbij vanuit de executieve functies, aangezien deze vaak ten grondslag liggen aan eventuele problemen op school. Onder executieve functies verstaan we onder andere leren plannen en taakgericht werken.

 

TRAININGEN

Opnij verzorgt 3 verschillende trainingen voor jongeren:

aandacht voor zwakke executieve functies

handvatten voor

gewenst gedrag

aandacht voor autisme en

zwakke executieve functies

 

EF-HUISWERKBEGELEIDING

Huiswerkbegeleiding? Ja, maar dan anders. Beter!
 

Natuurlijk begeleiden we je bij het maken van huiswerk.
Maar we leren je ook plannen, leren, starten, doorzetten en afronden.
Kortom alle executieve vaardigheden (EF) die je nodig hebt om het beste uit jezelf te kunnen halen. Zodat jij daar de rest van je leven de vruchten van kan plukken!

 

STILTEWERKPLEKKEN

Op ons onderwijscentrum hebben we een aparte ruimte waar geen/weinig geluid is met stiltewerkplekken. In deze ruimte kunnen jongeren zich ongestoord, zonder enige afleiding, concentreren op hun werkzaamheden.