001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

SUPPORT

VOOR JONGEREN

Wij gaan er vanuit dat de onderontwikkelde Executieve Functies (EF) de basis vormen van veel gedrags- en leerproblemen. Met onze lesmethode worden deze zwakke functies opgespoord, onderzocht en versterkt middels praktische handvatten. Jongeren worden zo zelfstandiger en nemen de regie van het leren in eigen handen. Ze worden hierdoor succesvoller op school en in het leven.

Ik heb het nog nooit gedaan,

dus ik denk dat ik het wel kan

ONDERSTEUNING

Vanuit onze ruime ervaring in het onderwijs zijn we in staat om jongeren die vastlopen op school  efficiënt en succesvol te helpen. We werken hierbij vanuit de Executieve Functies, aangezien deze vaak ten grondslag liggen aan eventuele problemen op school. 

EXECUTIEVE FUNCTIES

Onze ondersteuning is gebaseerd op 11 Executieve Functies; vaardigheden die mensen nodig hebben om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen. Ze beïnvloeden je gedrag en je leren. Deze executieve functies bepalen mede je succes op school en in het leven.

AUTONOMIE

Wij vinden het belangrijk dat de jongeren eigenaar blijven van hun ontwikkeling en zelf doelen stellen waar zij aan willen werken tijdens de begeleiding. Omdat zij zelf de regie hebben over hun ontwikkeling zijn we ervan overtuigd dat dit plan zal slagen.

AMBULANTE BEGELEIDING

Dat jongeren vastlopen in het onderwijs kan verschillende oorzaken hebben. Opnij biedt ambulante begeleiding aan deze jongeren, waarbij zij eigenaar blijven van hun ontwikkeling en zelf doelen stellen waar zij aan willen werken tijdens de begeleiding.

Omdat zij zelf de regie hebben over hun ontwikkeling zijn we ervan overtuigd dat dit plan zal slagen.​

Opnij 7-7-2020-16 web.jpg

TRAININGEN

Opnij verzorgt 2 verschillende trainingen voor jongeren:

EF-HUISWERKBEGELEIDING

Huiswerkbegeleiding? Ja, maar dan anders. Beter!
 

Veel huiswerkbegeleiding gaat nog te vaak over huiswerk. Dat is zonde, want als je niet weet hóe je moet leren, dan blijf je vastlopen. Daarom werken wij met EF-Huiswerkbegeleiding aan je vaardigheden. De vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn op school. 

Opnij 7-7-2020-45 web.jpg

EF-PRODUCTEN

Opnij heeft succesvolle EF-producten ontwikkeld die jongeren helpen om eigenaar te worden van hun eigen leerproces en hun Executieve Functies helpt versterken. Met de EF-Planagenda, de Dagplanner en het werkboek 'In topvorm met EF' kan iedereen van leren een succes maken!