EF-TRAINING
IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK

Deze training is speciaal gericht op mentoren / docenten en is een ideaal vervolg op de workshop introductie executieve functies (EF) in de onderwijspraktijk. De training kan ook prima los worden gevolgd. Tijdens deze training begeleiden we deelnemers bij het creëren van een eigen visie op executieve functies in het onderwijs en hoe dit ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.

HET DOEL

Na het volgen van de training heeft een ieder handvatten gekregen om aan de slag te gaan met EF en een eigen visie ontwikkeld hoe men in de eigen onderwijspraktijk wil werken met EF en wat hiervoor nodig is.

DE OPZET

Inleiding executieve functies:

Deel 1 - Executieve functies

 • Wat zijn executieve functies?

 • Wat kun je ermee?

 • Hoe weet je welke functies sterk of zwak zijn?

 • Vragenlijst over executieve functies

Deel 2 - In de onderwijspraktijk

 • Hoe kun je hier op inspelen als docent en mentor?

 • Enkele casussen

 • Interventies voor zowel docent als leerling

BIJEENKOMST 1   [120 min] :

Aan de slag met de verdiepende kennis over executieve functies:

 • Korte terugblik EF

 • Je eigen sterke en zwakke EF (vragenlijst volwassenen invullen)

 • Aan de slag met de vragenlijsten

 • Krijgen van de introductielessen EF voor leerlingen

BIJEENKOMST 2   [90 min] :

*Alleen voor de mentoren die gaan werken met de EF-planagenda

 • Uitleg van de EF planagenda

 • Les voor de leerlingen gebruik EF planagenda

 • Hoe geef je dit vorm binnen je mentorles?

 • Eventueel aan de slag met de pilot mentorlessen gekoppeld aan de verschillende EF

BIJEENKOMST 3*   [90 min] :

Intervisiebijeenkomst

Terugblikken op de vorige bijeenkomsten.

Bespreken: Het “ídeale” plaatje voor de school.

Hoe willen we de EF implementeren binnen onze school?

Wat is daar voor nodig?

En hoe gaan we dat vormgeven?

Deze afsluiting plannen we enkele weken later [n.n.t.b.]

BIJEENKOMST 4    [90 min] :

Dit is een algemene opzet, we werken op maat en sluiten graag aan bij de behoefte vanuit school.