EF-TRAINING

IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK

Deze training is speciaal gericht op mentoren / docenten en is een ideaal vervolg op de workshop introductie executieve functies (EF) in de onderwijspraktijk. De training kan ook prima los worden gevolgd. Tijdens deze training begeleiden we deelnemers bij het creëren van een eigen visie op executieve functies in het onderwijs en hoe dit ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.

HET DOEL

Aansluitend op de introductie workshop geven wij aparte trainingen voor mentoren en docenten.

De mentortraining bestaat uit drie bijeenkomsten.

Als mentor ga je aan de slag met de EF-planagenda en krijg je handvatten hoe je het werkboek kunt implementeren binnen de mentorlessen of een eigen mentormethode kunt laten aansluiten op de verschillende EF.

DE OPZET

Aan de slag met verdiepende kennis over Executieve Functies

 • Korte terugblik EF

 • Je eigen sterke en zwakke EF (vragenlijst voor volwassenen invullen)

 • Aan de slag met de vragenlijsten

 • Introductielessen EF voor leerlingen

BIJEENKOMST 1   [120 min] :

 En hoe nu verder?

 • Terugblik introductielessen EF en invullen vragenlijsten/cirkeldiagram 

 • Uitleg van de vervolgstappen:

 • Les voor de leerlingen gebruik EF-planagenda

 • Hoe geef je dit vorm binnen je mentorles?

 • Eventueel aan de slag met het werkboek voor leerlingen gekoppeld aan de verschillende EF inclusief voorbeeldles

 • Aan de slag met de handleiding voor docenten

BIJEENKOMST 2   [90 min] :

Intervisiebijeenkomst

 • Terugblikken op de vorige bijeenkomsten.

 • Bespreken van het “ídeale” plaatje voor de school.

 • Bespreken hoe we EF gaan implementeren binnen onze school?

 • Wat is daarvoor nodig?

 • Hoe gaan we dat vormgeven?

 • Wie doet wat?

BIJEENKOMST 3   [90 min] :

Dit is een algemene opzet, we werken op maat en sluiten graag aan bij de behoefte vanuit school.