top of page
001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

EF-TRAINING

Soms lopen leerlingen vast op school doordat een of meerdere Executieve Functies (EF) niet of onvoldoende ontwikkeld zijn. Tijdens deze training krijgen leerlingen inzicht in deze 'zwakke' Executieve Functies en bieden wij ze handvatten waarmee ze hun vaardigheden kunnen versterken.

DE WERKWIJZE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

TRAINING

STAP 4

EVALUATIE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

TRAINING

STAP 4

EVALUATIE

Daarna wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake wordt er met alle betrokkenen bepaald wat het probleem van de leerling exact is. Met de leerling worden vervolgens doelen gesteld die hij/zij wil behalen na het volgen van de training. Deze doelen vormen tevens het uitgangspunt van het plan van aanpak.

Tijdens de training krijgt de leerling in groepsverband handvatten aangereikt om zijn of haar 'zwakke' executieve functies te versterken en te verbeteren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de EF-lessen die zijn gebaseerd op de executieve functies.

Elke training start met een groepsgesprek over hoe het allemaal de voorgaande week is verlopen. Hierin kunnen de leerlingen elkaar tips geven en ondersteunen. Daarna volgt de theorie van desbetreffende les/executieve functies en gaan de leerlingen vervolgens zelfstandig met de theorie aan de slag.

Daarnaast werken ze aan hun eigen plan van aanpak en wordt tijdens iedere training stilgestaan bij de ontwikkelingen die hij of zij zelf bijhoudt in de EF-Planagenda. Ook zullen we de EF-Planagenda gebruiken om te plannen en in te vullen.

Na de training vindt er voor iedere leerling een evaluatie plaats. Na de evaluatie wordt met elkaar bepaald of de training kan worden afgesloten, er verlenging nodig is of dat er een ander traject noodzakelijk is.

"WIJ ZIEN EEN POSITIEVE INSTELLING TERUG BIJ J.

WE ZIJN ERG BLIJ MET DE RESULTATEN VAN DE TRAINING."

DE AANPAK

We werken hierbij vanuit de Executieve Functies, aangezien deze vaak ten grondslag liggen aan eventuele problemen op school. Onder Executieve Functies verstaan we onder andere leren plannen en taakgericht werken.

 

Onze EF-Planagenda maakt onderdeel uit van deze training.

"De zorg, die de school voor Thessa op zich heeft genomen in de vorm van begeleiding door Opnij m.b.t. planning en ondersteuning van enkele vakken èn de tomeloze inzet van T zelf  om eruit te halen wat hierin zat, hebben resultaat gehad: Ze is over naar 5 Havo!!

Peter,
trotse vader van Thessa

Opnij 7-7-2020-36 web.jpg

HET DOEL

De leerling krijgt inzicht in de ‘zwakke’ Executieve Functies en weet hoe hij of zij deze kan ontwikkelen zodat de schoolcarrière succesvol afgerond kan worden.

De EF-Training is gericht op leerlingen die moeite hebben met:

 • Nadenken voor je iets doet (impulsief gedrag)

 • Het uitvoeren van (complexe) taken

 • Emoties onder controle te houden

 • Concentratie, je kunnen richten op één ding

 • Taakgerichtheid, het beginnen van een taak

 • Plannen en daarbij weten wat belangrijk is om eerst te doen

 • Het organiseren van taken zoals je huiswerk

 • Omgaan met tijd, weten wanneer je huiswerk af moet zijn, geleerd moet zijn, tijdsbelang

 • Een doel stellen en daaraan werken

 • Aanpassen aan omstandigheden, fouten durven maken

 • Aanpak van problemen, kritisch naar jezelf durven kijken

bottom of page