Opnij 7-7-2020-21 web.jpg

EF

HUISWERKBEGELEIDING

Huiswerkbegeleiding?

Ja, maar dan anders. Beter!
 

Veel huiswerkbegeleiding gaat nog te vaak over huiswerk. Dat is zonde, want als je niet weet hóe je moet leren, dan blijf je vastlopen. Daarom werken wij met EF-Huiswerkbegeleiding aan je vaardigheden.
De vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te zijn op school. 

We helpen met huiswerk, plannen en het verbeteren van zwakkere Executieve Functies.
Via onze speciaal ontwikkelde EF-Planagenda en ons werkboek 'In topvorm met EF' 
leren wij je goed te leren.

"IK BEN HEEL BLIJ MET HOE OPNIJ ONZE LEERLINGEN BEGELEID,

ER IS DAARBIJ ECHTE SAMENWERKING TUSSEN ALLE PARTIJEN."

DE WERKWIJZE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

BEGELEIDING

STAP 4

EVALUATIE

STAP 1

AANMELDEN

Aanmelden kan via dit formulier.
Daarna wordt de jongere uitgenodigd voor een intakegesprek.

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

BEGELEIDING

Tijdens het intakegesprek bespreken we waar je precies tegen aanloopt op school.
Vervolgens stellen we doelen op waar je ook aan wilt werken tijdens de EF-Huiswerkbegeleiding. Deze doelen vormen ook het uitgangspunt van het plan van aanpak (onder deze doelen liggen vaak onderontwikkelde Executieve Functies).

De EF-Huiswerkbegeleiding start. Hierin begeleiden we jou met het huiswerk en we gaan aan de slag met jous opgestelde doelen.( ofwel jouw executieve functies)

STAP 4

VOORTGANG

We houden iedere week jouw ouders op de hoogte van wat er gedaan is. Ook plannen we na een periode een voortgangs-/evaluatiegesprek in.

OP MAAT

Dit traject is geheel persoonlijk. Op maat betekent in dit geval ook echt op maat! We onderzoeken samen met de jongeren wat de sterke Executieve Functies zijn en aan welke functies er nog gewerkt moet worden. Zodoende ontstaat er een persoonlijk plan van aanpak met persoonlijke doelen.

Op maat dus.

DoorkijkStiltewerkplekken website.jpg

STILTEWERKPLEKKEN

Op ons onderwijscentrum hebben we een aparte ruimte waar geen/weinig geluid is met stiltewerkplekken. In deze ruimte kun je ongestoord werken, zonder enige afleiding. Hierdoor kun je je goed concentreren op je werkzaamheden.

Opnij 7-7-2020-9 WEB.jpg

STRIPPENKAART

Naast ons maandabonnement is er ook een strippenkaart. Deze is geldig voor tien dagdelen voor begeleiding / stiltewerkplek)

Ideaal bijvoorbeeld voor een toetsweek.