Image by Taylor Wilcox
001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

DOCENTENTRAINING

EF IN DE ONDERWIJSPRAKTIJK

Deze training is speciaal gericht op docenten die we begeleiden bij het creëren van een eigen visie op Executieve Functies (EF) in het onderwijs en hoe dit ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.

"IK ZAG DIRECT RESULTAAT BIJ LEERLINGEN, ZE ORGANISEREN

HUN HUISWERK BETER EN HEBBEN MEER PLEZIER."

DE OPZET

bijeenkomst 01

TRAINING

deel 1

EXECUTIEVE FUNCTIES

 • Wat zijn Executieve Functies?

 • Wat kun je ermee?

 • Hoe weet je welke functies sterk of zwak zijn?

 • Hoe kun je hierop inspelen?

bijeenkomst 01

TRAINING

deel 2

de onderwijspraktijk

 • Wat kun je met de opgedane kennis als docent?

 • Enkele casussen

 • Interventies voor zowel docent als leerling

 • Het ‘ideale’ plaatje

bijeenkomst 02

TRAINING

handboek:

EF in de onderwijspraktijk

 • Onderzoeksresultaten

 • Ontstaan van het handboek

 • Pijlers waar je op moet inzetten als docent:

 • Relatie, competentie en autonomie 

 • Uitleg over bruikbare lessen uit het handboek

bijeenkomst 03

TRAINING

terugblik

& aanpak

 • Bespreken van ervaringen na het geven van lessen uit het handboek

 • Bespreken van de schoolbrede inzet van het handboek voor docenten

DE INHOUD

De docententraining bestaat uit drie bijeenkomsten van achtereenvolgens 120 - 90 - 90 min.
 

De impact van Executieve Functies wordt behandeld. We kijken we naar onderzoeksresultaten en praktijkervaringen.
 

Deelnemers krijgen handvatten hoe de verschillende

EF-producten geïmplementeerd kunnen worden binnen de lessen en gaan we aan de slag met het handboek.

Opnij 7-7-2020-36 web.jpg

HET DOEL

Deelnemers weten wat de impact van Executieve Functies is. Ze weten niet alleen hoe ze erachter komen welke zwak zijn bij hun leerlingen, maar ook hoe ze als mentor of docent hier verandering in kunnen brengen. Hiermee vergroten we samen de zelfstandigheid van de leerlingen en kunnen zij regisseur worden van hun eigen leren.

Opdat de leerling succesvoller wordt op school en in het leven!