ASS-TRAINING

VOOR JONGEREN

Met een autismespectrumstoornis (ASS) kunnen je 'zwakke' executieve functies behoorlijk dwarszitten. Ook kun je vaak door specifiek ASS gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld sociale omgang binnen de klas, groepswerk of het hebben van een 'vol' hoofd, vastlopen op school.

HET DOEL

Tijdens deze training krijgen leerlingen handvatten aangereikt voor ASS gerelateerde zaken en worden de ‘zwakke’ executieve functies versterkt met als doel dat ze hun schoolcarrière succesvol kunnen afronden.

De ASS-training is gericht op leerlingen die moeite hebben met (executieve functies):

 • Nadenken voor je iets doet (impulsief gedrag)

 • Het uitvoeren van (complexe) taken

 • Emoties onder controle te houden

 • Concentratie, je kunnen richten op één ding

 • Taakgerichtheid, het beginnen van een taak

 • Plannen en daarbij prioriteiten bepalen

 • Het organiseren van taken zoals je huiswerk

 • Omgaan met tijd, o.a. voor huiswerk

 • Een doel stellen en daaraan werken

 • Aanpassen, fouten durven maken

 • Aanpak van problemen, kritisch naar jezelf durven kijken

Ook specifiek ASS gerelateerde zaken zoals:

 • Sociale omgang in de klas en groepswerk

 • Leren leren

 • Omgaan met verschillende prikkels in de klas

 • Omgaan met veranderingen op school

 • Het hebben van een ‘vol’ hoofd

 • Omgaan met verschillende manieren van vagen op toetsen

 • Leren van de talen

 • Toepassen van geleerde theorie in verschillende contexten

DE WERKWIJZE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

TRAINING

STAP 4

EVALUATIE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

Daarna wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake brengen we gezamenlijk in kaart waar de leerling tegenaan loopt en stellen we een plan van aanpak op.

STAP 3

TRAINING

Tijdens de trainingen krijgen de leerlingen in groepsverband handvatten aangereikt voor de dingen waar ze tegenaan lopen mede door hun ASS.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de EF- lessen, deze sluiten aan bij de verschillende executieve functies. Ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodes zoals het volle hoofdenboek & de matrixmethode. De training wordt altijd gestart met een groepsgesprek over hoe alles de voorgaande week is verlopen. Hierin kunnen de leerlingen elkaar tips geven en elkaar ondersteunen. Daarna volgt de theorie van de desbetreffende les en gaan de leerlingen hier zelfstandig mee aan de slag. Daarnaast werken ze aan hun eigen plan van aanpak en wordt tijdens iedere training stilgestaan bij de ontwikkelingen die hij of zij zelf bijhoudt in de EF-Planagenda. Ook zullen ze de komende week gaan plannen en invullen in de EF-Planagenda.

STAP 4

EVALUATIE

Na de training vindt er voor iedere leerling een evaluatie plaats. Na de evaluatie wordt met elkaar bepaald of de training kan worden afgesloten, er verlenging nodig is of dat er een ander traject noodzakelijk is.