top of page
Een jongen en zijn tablet-apparaat
001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

ASS

TRAINING

Met een autismespectrumstoornis (ASS) kunnen je 'zwakke' executieve functies behoorlijk dwarszitten. Ook kun je vaak door specifiek ASS gerelateerde zaken, zoals bijvoorbeeld sociale omgang binnen de klas, groepswerk of het hebben van een 'vol' hoofd, vastlopen op school.

ZOLANG ALLES GAAT ZOALS IK HET WIL,

BEN IK ONTZETTEND FLEXIBEL

DE WERKWIJZE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

TRAINING

STAP 4

EVALUATIE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

Daarna wordt de leerling uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens de intake brengen we gezamenlijk in kaart waar de leerling tegenaan loopt en stellen we een plan van aanpak op.

STAP 3

TRAINING

Tijdens de trainingen krijgen de leerlingen in groepsverband handvatten aangereikt voor de dingen waar ze tegenaan lopen mede door hun ASS.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de EF- lessen, deze sluiten aan bij de verschillende executieve functies. Ook wordt er gebruik gemaakt van verschillende methodes zoals het volle hoofdenboek & de matrixmethode. De training wordt altijd gestart met een groepsgesprek over hoe alles de voorgaande week is verlopen. Hierin kunnen de leerlingen elkaar tips geven en elkaar ondersteunen. Daarna volgt de theorie van de desbetreffende les en gaan de leerlingen hier zelfstandig mee aan de slag. Daarnaast werken ze aan hun eigen plan van aanpak en wordt tijdens iedere training stilgestaan bij de ontwikkelingen die hij of zij zelf bijhoudt in de EF-Planagenda. Ook zullen ze de komende week gaan plannen en invullen in de EF-Planagenda.

STAP 4

EVALUATIE

Na de training vindt er voor iedere leerling een evaluatie plaats. Na de evaluatie wordt met elkaar bepaald of de training kan worden afgesloten, er verlenging nodig is of dat er een ander traject noodzakelijk is.

DE AANPAK

Tijdens deze training krijgen leerlingen handvatten aangereikt voor ASS gerelateerde zaken en worden de ‘zwakke’ executieve functies versterkt met als doel dat ze hun schoolcarrière succesvol kunnen afronden.

Vanuit onze ruime ervaring in o.a. het begeleiden van veel leerlingen met ASS, hebben we in de jaren veel informatie verzameld van de zaken waar leerlingen met ASS tegenaanlopen binnen het onderwijs.

Werkboek web.jpg

HET DOEL

De ASS-training is gericht op leerlingen die moeite hebben met hun executieve functies. Denk bijv. aan concentratie, emoties controleren etc.

Ook specifiek ASS gerelateerde zaken zoals:
 

  • Sociale omgang in de klas en groepswerk

  • Leren leren

  • Omgaan met verschillende prikkels in de klas

  • Omgaan met veranderingen op school

  • Het hebben van een ‘vol’ hoofd

  • Omgaan met verschillende manieren van vagen op toetsen

  • Leren van de talen

  • Toepassen van geleerde theorie in verschillende contexten

bottom of page