Voor wie

Ambulante begeleiding is er voor leerlingen die vastlopen op een of meerdere van onderstaande zaken:

 • Reguleren van impulsief gedrag
 • Onder controle houden van (primaire) emoties (woede, angst, verdriet)
 • Uitvoeren van (complexe) taken
 • Bouwen aan concentratie
 • Plannen en prioriteiten stellen
 • Organiseren van taken, zoals het huiswerk
 • Taakgericht werken
 • Omgaan met tijd, zowel voor huiswerk als leerwerk
 • Stellen van (haalbare) doelen en daaraan werken
 • Vergroten van het zelfvertrouwen (en fouten durven maken)
 • Ontwikkelen van het reflectievermogen

Opnij begeleidt ook veel leerlingen ten behoeve van het passend onderwijs: Onder andere leerlingen met:

 • ASS
 • Ad(h)d
 • Hoogbegaafdheid