Procedure

Over het algemeen worden leerlingen door een school bij ons aangemeld.

Vanuit daar start de intakeprocedure.

We brengen eerst kort in kaart waar de hulpvraag ligt en zoeken hierbij de juiste collega voor de begeleiding.

Dan wordt er gestart met het intakegesprek.

Tijdens dit gesprek onderzoeken we welke hulp nodig is en wat we voor de jongere kunnen betekenen.

Hierbij maken we tevens gebruik van de verschillende vragenlijsten over executieve functies.

(zie onder het kopje executieve functies voor meer informatie)

Tijdens de intake wordt er samen met de jongere besproken, waar hij of zij graag aan wil werken en hoe we dit in werkbare doelen om kunnen zetten.

Aan de hand van de verzamelde gegevens omschrijft de ambulante begeleider dit alles in een plan van aanpak. Het plan wordt zowel met de school en ouders gedeeld.

Hierna start de begeleiding. Tijdens dit proces houden we contact met u over de voortgang.

Samen met de jongere bespreken we zijn succeservaringen en doelen waaraan nog gewerkt moet worden. Wanneer de doelen behaald zijn, evalueren we deze samen met de jongere en samen met ouders en school.

Aan de hand hiervan worden afspraken gemaakt over verlenging of afsluiting van de begeleiding. Gesprekken, observatie en begeleiding vinden plaats tijdens of na schooltijd.