Algemeen

Dat jongeren vastlopen in het onderwijs kan verschillende oorzaken hebben. Opnij biedt ambulante begeleiding aan deze jongeren, waarbij zij eigenaar blijven van hun ontwikkeling en zelf doelen stellen waar zij aan willen werken tijdens de begeleiding.

Omdat zij zelf de regie hebben over hun ontwikkeling zijn we ervan overtuigd dat dit plan zal slagen.

We werken hierbij vanuit de executieve functies, aangezien deze vaak ten grondslag liggen aan eventuele problemen op school. Onder executieve functies verstaan we onder andere leren plannen en taakgericht werken.

We vinden het belangrijk om tijdens de begeleiding goed samen te werken met de school en ouder(s) van de jongere. De informatie die van belang is wordt met hen uitgewisseld, maar zij worden ook uitgenodigd mee te denken en onderdeel te worden van de begeleiding.