AMBULANTE

BEGELEIDING & COACHING

Dat jongeren vastlopen in het onderwijs kan verschillende oorzaken hebben. Opnij biedt ambulante begeleiding aan deze jongeren, waarbij zij eigenaar blijven van hun ontwikkeling en zelf doelen stellen waar zij aan willen werken tijdens de begeleiding. 

Omdat zij zelf de regie hebben over hun ontwikkeling zijn we ervan overtuigd dat dit plan zal slagen.

We werken hierbij vanuit de executieve functies, aangezien deze vaak ten grondslag liggen aan eventuele problemen op school. Onder Executieve Functies verstaan we onder andere leren plannen en taakgericht werken.

We vinden het belangrijk om tijdens de begeleiding goed samen te werken met de school en ouder(s) van de jongere. De informatie die van belang is wordt met hen uitgewisseld, maar zij worden ook uitgenodigd mee te denken en onderdeel te worden van de begeleiding.

DE DOELGROEP

Voor jongeren/leerlingen die vastlopen op een of meerdere van onderstaande zaken:

 • Reguleren van impulsief gedrag

 • Onder controle houden van (primaire) emoties (woede, angst, verdriet)

 • Uitvoeren van (complexe) taken

 • Bouwen aan concentratie

 • Plannen en prioriteiten stellen

 • Organiseren van taken, zoals het huiswerk

 • Taakgericht werken

 • Omgaan met tijd, zowel voor huiswerk als leerwerk

 • Stellen van (haalbare) doelen en daaraan werken

 • Vergroten van het zelfvertrouwen (en fouten durven maken)

 • Ontwikkelen van het reflectievermogen

Opnij begeleidt ook veel jongeren/leerlingen ten behoeve van het passend onderwijs. 

Onder andere leerlingen met:

 • ASS

 • AD(H)D

 • Hoogbegaafdheid

DE WERKWIJZE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

BEGELEIDING

STAP 4

EVALUATIE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

We brengen eerst kort in kaart waar de hulpvraag ligt en zoeken hierbij de juiste collega voor de begeleiding. Daarna wordt de jongere uitgenodigd voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek bepalen we met alle betrokkenen wat precies het probleem is. Vervolgens stellen we doelen op waar we aan willen werken. Deze doelen vormen ook het uitgangspunt van het plan van aanpak (hiervoor gebruiken we onder andere de uitkomsten van de vragenlijst over de executieve functies).

STAP 3

BEGELEIDING

STAP 4

EVALUATIE

Na de intake start de ambulante begeleiding.
Hierin begeleiden we de jongere aan de hand van de executieve functies en gaan we aan de slag met de opgestelde doelen.

Er vindt tijdens de begeleiding altijd een evaluatie plaats.
Ook houden we iedere week de ouders op de hoogte van wat er is gedaan.