Opnij 7-7-2020-16 web.jpg
001 LOGO OPNIJ LICHT CMYK 300dpi.png

AMBULANTE BEGELEIDING

Dat jongeren vastlopen in het onderwijs kan verschillende oorzaken hebben. Opnij biedt ambulante begeleiding aan deze jongeren, waarbij ze eigenaar blijven van hun ontwikkeling en zelf doelen stellen waar zij aan willen werken tijdens de begeleiding.

Omdat zij zelf de regie hebben over hun ontwikkeling zijn we ervan overtuigd dat dit plan zal slagen.​

"IK BEN HEEL BLIJ MET HOE OPNIJ ONZE LEERLINGEN BEGELEID,

ER IS DAARBIJ ECHT SAMENWERKING TUSSEN ALLE PARTIJEN."

DE AANPAK

We werken hierbij vanuit de Executieve Functies, aangezien deze vaak ten grondslag liggen aan eventuele problemen op school. Onder Executieve Functies verstaan we onder andere leren plannen en taakgericht werken.

 

We vinden het belangrijk om tijdens de begeleiding goed samen te werken met de school en ouder(s) van de jongere. De informatie die van belang is wordt met hen uitgewisseld, maar zij worden ook uitgenodigd mee te denken en onderdeel te worden van de begeleiding.

"De zorg, die de school voor Thessa op zich heeft genomen in de vorm van begeleiding door Opnij m.b.t. planning en ondersteuning van enkele vakken èn de tomeloze inzet van T zelf  om eruit te halen wat hierin zat, hebben resultaat gehad: Ze is over naar 5 Havo!!

Peter
trotse vader van Thessa

Planagenda 20-21 web.jpg

DE DOELGROEP

Voor jongeren/leerlingen die vastlopen op een of meerdere van onderstaande zaken:

 • Reguleren van impulsief gedrag

 • Onder controle houden van (primaire) emoties

 • Uitvoeren van (complexe) taken

 • Bouwen aan concentratie

 • Plannen en prioriteiten stellen

 • Organiseren van taken, zoals het huiswerk

 • Taakgericht werken

 • Omgaan met tijd, zowel voor huiswerk als leerwerk

 • Stellen van (haalbare) doelen en daaraan werken

 • Vergroten van het zelfvertrouwen

 • Ontwikkelen van het reflectievermogen
   

Opnij begeleidt ook veel jongeren/leerlingen ten behoeve van het passend onderwijs. Onder andere leerlingen met:

 • ASS

 • AD(H)D

 • Hoogbegaafdheid

DE WERKWIJZE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

STAP 3

TRAINING

STAP 4

EVALUATIE

STAP 1

AANMELDEN

STAP 2

INTAKEGESPREK

We brengen eerst kort in kaart waar de hulpvraag ligt en zoeken hierbij de juiste collega voor de begeleiding. Daarna wordt de jongere uitgenodigd voor een intakegesprek.
Tijdens het intakegesprek bepalen we met alle betrokkenen wat precies het probleem is. Vervolgens stellen we doelen op waar we aan willen werken. Deze doelen vormen ook het uitgangspunt van het plan van aanpak (hiervoor gebruiken we o.a. de uitkomsten van de vragenlijst over de Executieve Functies).

STAP 3

BEGELEIDING

Na de intake start de ambulante begeleiding.
Hierin begeleiden we de jongere aan de hand van de Executieve Functies en gaan we aan de slag met de opgestelde doelen.

STAP 4

EVALUATIE

Er vindt tijdens de begeleiding altijd een evaluatie plaats.
Ook houden we iedere week de ouders op de hoogte van wat er is gedaan.