Workshop: Omgaan met autisme op school

Vanuit onze ruime ervaring in o.a. het begeleiden van veel leerlingen met ASS, hebben we in de jaren veel informatie verzameld van de zaken waar leerlingen met ASS tegenaanlopen binnen het onderwijs.
Dit heeft ervoor gezorgd dat wij een praktische workshop ontwikkeld hebben voor docenten in het omgaan met leerlingen met ASS.
Deze workshop kenmerkt zich dan ook  in het krijgen van veel praktische handvatten in het omgaan met leerlingen met ASS op school, waar men direct mee aan de slag kan gaan na de workshop.

Doel workshop

Na het volgen  van de workshop weet men wat autisme is, wat hiervan zichtbaar in de klas is en wat de do en de dont’s zijn in het omgaan met leerlingen met autisme.
Hiervoor krijgt men praktische handvatten, die direct te gebruiken zijn in de onderwijspraktijk.

Opzet workshop

  • theorie over autisme
  • wat zie je hier van de in de klas?
  • ervaren d.m.v. verschillende filmfragmenten
  • bespreken van verschillende casussen
  • do en de dont’s in het omgaan met leerlingen met autisme
  • praktische handvatten voor de docenten

Bovenstaand is de algemene opzet van de workshop.
We sluiten graag aan de specifieke vraag vanuit de school. Deze workshop wordt daarom op maat aangeboden.