Preboundtraining

In het kader van passend onderwijs wil je als school dat leerlingen zich binnen een vertrouwde omgeving kunnen ontwikkelen, want daar ligt de sleutel tot succes.
Een preboundtraining -  het woord zegt het al - voorkomt dat leerlingen vanwege hun gedrag bij een rebound terecht komen.

Doel

Het doel van de training is om de leerlingen handvatten te geven het ongewenste gedrag om te zetten in gewenst gedrag en zo de leerling binnen de school te houden. Dit is beter voor zowel de leerling als de school!

Voor wie?

Preboundtraining is bedoeld voor leerlingen die:

 • Moeite hebben met autoriteit
 • Zich niet aan de regels kunnen houden
 • Geen kritiek kunnen accepteren
 • Weinig motivatie
 • Weinig of geen inzicht hebben in  eigen gedrag
 • Spijbelen
 • Het probleem niet willen of kunnen(h) erkennen
 • Pestgedrag vertonen of het slachtoffer daarvan zijn
 • Meeloopgedrag vertonen

Voordelen van een preboundtraining

 • Leerlingen blijven in een vertrouwde omgeving.
 • Handvatten kunnen direct in de praktijk worden toegepast.
 • Door de groepsopzet leren de leerlingen van elkaar.
 • Er is een nauwe samenwerking met mentoren, docenten, ouders en zorgcoördinator

Proces

Intake

Tijdens de intake wordt er met alle betrokkenen bepaald wat het probleem van de leerling exact is en met  de leerling worden doelen gesteld die de leerling wil behalen na het volgen van de training.

Training

Er wordt gebruik gemaakt van de equiptraining. Deze training gaat ervan uit dat denkfouten bepaalde gedachtes of overtuigingen zijn waardoor een leerling in de problemen kan komen. Door in groepsverband dezelfde woorden te gebruiken wordt het gemakkelijker om er met elkaar over te praten. Tijdens 10 bijenkomsten (gedurende vijf weken) krijgen de leerlingen in groepsverband handvatten aangereikt om het gedrag te veranderen. Daarnaast werken ze aan een persoonlijk ontwikkelingsplan en wordt tijdens iedere training stilgestaan bij de ontwikkelingen die hij of zij zelf bijhoudt in een logboek.

Afsluiting

Na de tien bijeenkomsten vindt er voor iedere leerling een individuele evaluatie plaats. Hierbij zullen ook de andere betrokkenen aanwezig zijn. Na de evaluatie vinden er nog twee gesprekken plaats en wordt bepaald met de school of de begeleiding kan worden afgesloten of dat er een ander traject noodzakelijk is.

​Wilt u kijken wat er binnen uw school mogelijk is? Neemt u dan contact op via de site of stuur een mail naar doutzen@opnij.nu