Omgaan met ASS op school

In het kort

ASS is de afkorting van autismespectrumstoornis. Leerlingen die hier last van hebben lopen op school tegen zaken aan waar andere kinderen geen moeite mee hebben. Dit vraagt dus om een andere aanpak. Tijdens deze trainingen zullen de leerlingen handvatten op maat aangereikt krijgen om met deze problematiek om te gaan op school.

Doel

De leerling krijgt inzicht in de executieve functies die (mede) onderontwikkeld zijn door zijn of haar ASS en weet hoe hij of zij deze kan ontwikkelen zodat de schoolcarrière succesvol afgerond kan worden. Maar ook aan ASS specifiek gebonden zaken op school.

Denk hierbij aan:

  • Omgaan met verschillende prikkels in de klas
  • Sociale omgang binnen de klas en groepswerk
  • Omgaan met veranderingen op school
  • Het hebben van een “vol” hoofd
  • Leren leren
  • Omgaan met verschillende manieren van vragen op toetsen
  • Leren van de talen
  • Toepassen van geleerd theorie in verschillende contexten

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek met de leerling onderzoeken we met behulp van vragenlijsten over executieve functies welke hulp hij of zij nodig heeft en hoe de training hierbij kan helpen. We stellen samen werkbare doelen op die vastgelegd worden in een plan van aanpak en die tussentijds geëvalueerd worden.

Tijdens de trainingen zal een professional op het gebied van ASS  de leerling handvatten aanreiken voor de zaken waar hij of zij tegenaan loopt op school door de ASS. Dit gebeurt o.a. met behulp van werkbare stappenplannen en de lesbrieven uit de methode: Handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs, mentorboek (Inge Verstraete Karin Nijman).

Elke training start met een groepsgesprek waarbij wordt teruggekeken op de afgelopen week. Wat ging goed, wat kon beter en hoe kunnen we elkaar helpen? Vervolgens gaat de leerling zelfstandig met de theorie aan de slag en omschrijven hij of zij in het logboek hoe het afgelopen week gegaan is, waar hij of zij de komende week aan gaat werken en welke strategie hij of zij hiervoor gebruikt.

Na iedere training worden ouder(s) en mentor op de hoogte gehouden over de voortgang. Bovendien vindt er altijd een tussen- en een eindevaluatie plaats.

Evaluatie
Na het einde van de training vindt er voor de leerling een evaluatie plaats. Hierbij zullen ook de andere betrokkenen aanwezig zijn. Na de evaluatie wordt bepaald of de training kan worden afgesloten, dient te worden verlengd of dat een ander traject noodzakelijk is.
 

 

Groepsgrootte: maximaal 6 leerlingen.

Duur: gemiddeld 10 weken

 

Meer weten?

Wilt u weten wat er binnen uw school mogelijk is? Neemt u dan contact op via de site of stuur een mail naar info@opnij.nu