Comet, werken aan je zelfbeeld

In het kort
COMET staat voor Competetive Memory Training en is bedoeld voor leerlingen die een zodanig laag zelfbeeld hebben dat het hen hindert bij het functioneren op school. Met deze training leert de leerling o.a. meer aandacht te besteden aan positieve eigenschappen van zichzelf.

Doel van training
De leerling denkt positiever over zichzelf waardoor het functioneren op en buiten school hier niet meer negatief beïnvloed wordt.

Werkwijze
Deze zelfbeeldtraining is gebaseerd op COMET (Competetive Memory Training), van klinisch psycholoog en psychotherapeut Kees Korrelboom. Deze training is bewezen effectief gebleken bij volwassenen en ook bij jongeren worden positieve resultaten gemeten.

In deze (groeps) training leert de leerling positiever over zichzelf te denken door meer aandacht aan positieve eigenschappen van zichzelf te besteden. Ook leert hij of zij een positieve herinnering op te roepen waarbij hij of zij zich bijvoorbeeld trots of sterk voelt. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van een positieve lichaamshouding, zelfspraak en muziek. Onder begeleiding van een gecertificeerde trainer doorloopt de leerling het werkboek Werken aan je zelfbeeld.

Vanaf maart 2019 gaan we met deze training van start.
Groepsgrootte: maximaal 6 leerlingen.
Duur: 6 weken

Meer weten?
Vanaf februari zult u hier meer informatie over deze training kunnen vinden. Heeft u nu al vragen? Neemt u dan contact op via de site of stuur een mail naar info@opnij.nu