Ons team

Doutzen Buursma

Mijn naam is Doutzen Buursma en ben drie jaar geleden begonnen met onderwijscentrum Opnij met als hoofddoel:  Jongeren motiveren het anders te doen, omdat ze het anders kunnen. Ofwel het ondersteunen en begeleiden van jongeren die op welke manier dan ook vastlopen op school.

Eigenaarschap van de jongere staat bij mij hoog in het vaandel en zo ook het vertrouwen dat het anders kan als dat de wens is. Werken vanuit vaardigheden, ofwel de executieve functies, is een belangrijk uitgangspunt hierbij. Ik geef verschillende trainingen aan zowel leerlingen als docenten en geef ambulante begeleiding aan leerlingen met uiteenlopende problemen.

Bjorn van den Brekel

Mijn naam is Björn van den Brekel en ik ben twee dagen per week werkzaam voor Opnij. Gedurende deze dagen geef ik studievaardigheidstrainingen aan kleine groepen leerlingen (de EF- training), geef ik ambulante begeleidingen aan individuele leerlingen en begeleid ik docenten.

Het werken vanuit de executieve functies vind ik geweldig. Het uitgaan van het goede van de leerlingen en werken vanuit hun intrinsieke motivatie en mogelijkheden past perfect bij mijn levensopvatting. Binnen Opnij streef ik ernaar om leerlingen handvatten te geven die ze gedurende de rest van hun leven kunnen gebruiken.

Eva Hendriks

Mijn naam is Eva en ik werk sinds november 2017 voor Opnij. Ik begeleid veel leerlingen met een autismespectrumstoornis op het gebied van plannen en organiseren, leren leren, maar ook bij de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook geef ik vanuit Opnij een training voor jongeren met autisme; ‘Omgaan met ASS op school’.

Mijn aanpak typeert zich enerzijds door een grote betrokkenheid bij de jongeren en anderzijds door hen stapsgewijs en in hun eigen tempo verantwoording te geven voor hun eigen leerproces. Dit doe ik door te kijken naar wat de jongere al wél kan en hierop voort te bouwen.

Jeroen Murris

Mijn naam is Jeroen Murris en ik werk  met veel plezier bij Opnij. In de leerlingbegeleiding put ik uit coachingsvaardigheden opgedaan tijden de studie Toegepaste Psychologie, alsmede mijn ervaring  en kennis als orthopedagoog bij een SGGZ Kind & Jeugd polikliniek. Begeleiding op maat is voor mij vanzelfsprekend, waarbij ik het belangrijk vind te werken vanuit een vertrouwensband. Ik streef er naar waar mogelijk leerlingen te helpen uiteindelijk zelf verder te kunnen komen, waardoor ze mij niet meer nodig hebben.

Barbara Vink

Ik ben Barbara Vink. Met ingang van dit schooljaar begeleid ik jongeren bij Opnij. In mijn jonge jaren heb ik onderwijskunde gestudeerd omdat ik graag wilde weten op welke manier kinderen en jongeren leren en hoe ik ze daarbij het beste kan helpen. Inmiddels heb ik ook de Pabo gedaan en sta ik alweer zeven jaar voor de klas in het basisonderwijs.

Ik zie het als een uitdaging om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het succesvol afronden van hun schoolcarrière. Dit doe ik vanuit veiligheid en vertrouwen en door goed te luisteren naar de leerling. Van daaruit zoeken we samen naar een voor deze leerling passende methode om beter te leren leren, te plannen en te organiseren.