De EF-planagenda (scholen)

EF staat voor executieve functies. Dit zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen. Denk hierbij aan: reflectie op het leerproces, plannen en organiseren. Bij een heel aantal leerlingen zijn deze vaardigheden onderontwikkeld. Daarom hebben wij (van Opnij) een agenda ontwikkeld die leerlingen inzicht geeft in de belangrijkste vaardigheden die nodig zijn om van het leren een succes te maken. En die hen helpt hiermee bewust aan de slag te gaan en eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

De EF-planagenda kan een succes worden omdat hij:

  • Een planner en agenda in één is
  • Ontwikkeld is voor en met leerlingen
  • Strategieën bevat die handvatten bieden om aan de slag te gaan met specifieke vaardigheden
  • Ouders betrekt bij het proces
  • Een onderdeel kan zijn van een leerlingbespreking

Bovendien is de agenda aan te passen aan de wensen van de school.

Wij zien het gebruik van deze agenda als een onderdeel van het implementeren/ontwikkelen van Executieve Functies binnen een schoolorganisatie.

Kijk hier voor meer informatie »